Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1996 (zrušené) o mestskom prepravnom poriadku

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 6/1996
Schválené: 5. 9. 1996
Oznámené:
Dátum účinnosti: 5. 9. 1996 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky