Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1995 (zrušené) Požiarny poriadok mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 6/1995
Schválené: 15. 9. 1995
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 9. 1995 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky