Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1994 (zrušené) ktorým sa mení nariadenie č. 2/1991 o parkovanía státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 6/1994
Schválené: 16. 6. 1994
Oznámené:
Dátum účinnosti: 16. 6. 1994 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky