Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1993 (zrušené) mesta o kontrole vykonávanej mestskou správou

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 6/1993
Schválené: 17. 7. 1993
Oznámené:
Dátum účinnosti: 17. 7. 1993 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky