Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1992 (zrušené) mesta Žiliny o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 6/1992
Schválené: 29. 7. 1992
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 7. 1992 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky