Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1991 (zrušené) o organizovaní verejných búrz na území mesta v zmysle zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode, v znení zákona č. 108/1988 Zb.

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 6/1991
Schválené: 15. 7. 1991
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 7. 1991 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky