Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina, v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015 a č. 21/2016

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 5/2018
Schválené: 23. 4. 2018
Oznámené:
Dátum účinnosti: 18. 5. 2018 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky