Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 5/2017
Schválené: 24. 4. 2017
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 5. 2017 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky