Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 (zrušené) ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 5/2015
Schválené: 20. 4. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: 20. 4. 2015 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky