Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 (zrušené) ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 5/2014
Schválené: 19. 5. 2014
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 5. 2014 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky