Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 (zrušené) ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 5/2012
Schválené: 16. 4. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 16. 4. 2016 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky