Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Dane a poplatky
Číslo: 5/2011
Schválené: 30. 5. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 22. 6. 2011 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky