Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010 (zrušené) ktorým sa vyhlasuje úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 5/2010
Schválené: 15. 2. 2010
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 2. 2010 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky