Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009 (zrušené) ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada donášky stravy

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 5/2009
Schválené: 27. 4. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: 27. 4. 2009 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky