Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2005 (zrušené) o podmienkach poskytnutia a použitia dotácie pre mestskú verejnú dopravu v meste Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 5/2005
Schválené: 12. 12. 2005
Oznámené:
Dátum účinnosti: 12. 12. 2005 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky