Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2003 (zrušené) ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 5/2003
Schválené: 23. 10. 2003
Oznámené:
Dátum účinnosti: 23. 10. 2003 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky