Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1999 (zrušené) Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste "Nové trhovisko - Richter"

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 5/1999
Schválené: 20. 5. 1999
Oznámené:
Dátum účinnosti: 20. 5. 1999 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky