Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1998 Zmenu nariadenie mesta Žilina č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Bývanie a nájomné byty
Číslo: 5/1998
Schválené: 6. 8. 1998
Oznámené:
Dátum účinnosti: 21. 8. 1998 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky