Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1997 (zrušené) ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 5/1997
Schválené: 11. 9. 1997
Oznámené:
Dátum účinnosti: 11. 9. 1997 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky