Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1996 ktorým sa vydávajú rámcové zásady pre prideľovanie mestských bytov obyvateľom pre blok B5 Žilina - Hájik

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Bývanie a nájomné byty
Číslo: 5/1996
Schválené: 13. 6. 1996
Oznámené:
Dátum účinnosti: 28. 6. 1996 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky