Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1995 (zrušené) ktorým sa mení nariadenie č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácii odpadu na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 5/1995
Schválené: 6. 7. 1995
Oznámené:
Dátum účinnosti: 6. 7. 1995 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky