Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1994 (zrušené) ktorým sa dopĺňa čl. IV. nariadenia č. 12/1992 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta v znení zmien a doplnkov

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 5/1994
Schválené: 29. 4. 1994
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 4. 1994 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky