Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1993 (zrušené) o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Žiliny a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 5/1993
Schválené: 17. 7. 1993
Oznámené:
Dátum účinnosti: 17. 7. 1993 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky