Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1992 o usmerňovaní mzdových prostriedkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách, ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Všeobecná správa
Číslo: 5/1992
Schválené: 22. 2. 1992
Oznámené:
Dátum účinnosti: 22. 2. 1992 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky