Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1991 (zrušené) ktorým sa dopĺňa nariadenie Mestského národného výboru v Žiline zo dňa 22. 5.1990 č. 17/90, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Žiliny

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 5/1991
Schválené: 15. 7. 1991
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 7. 1991 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky