Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 4/2021
Schválené: 25. 2. 2021
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 4. 2021 - 1. 4. 2022

Dokumenty

Zmeny a doplnky