Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 (zrušené), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina a č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 4/2018
Schválené: 23. 4. 2018
Oznámené:
Dátum účinnosti: 23. 4. 2018 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky