Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Odpady a životné prostredie
Číslo: 4/2016
Schválené: 15. 2. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: 11. 3. 2016 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky