Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 2/1992 k používaniu symbolov mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Všeobecná správa
Číslo: 4/2015
Schválené: 9. 3. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 4. 2015 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky