Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Žilina Formát ZIP

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 4/2012
Schválené: 19. 3. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 4. 2012 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky