Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 (zrušené) o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 4/2011
Schválené: 30. 5. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 30. 5. 2011 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky