Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 (zrušené) ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 4/2010
Schválené: 15. 2. 2010
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 2. 2010 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky