Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1996 o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina a všeobecne záväzné nariadenie č. 7/1996 o chove a držaní zvierat na území mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 4/2009
Schválené: 27. 4. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 5. 2009 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky