Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 (zrušené) o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 4/2008
Schválené: 11. 8. 2008
Oznámené:
Dátum účinnosti: 11. 8. 2008 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky