Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2005 Trhový poriadok

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 4/2005
Schválené: 5. 9. 2005
Oznámené:
Dátum účinnosti: 21. 9. 2005 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky