Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2004 (zrušené) o dezinsekcii a deratizácii na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 4/2004
Schválené: 30. 8. 2004
Oznámené:
Dátum účinnosti: 30. 8. 2004 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky