Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2002 (zrušené) o dani z nehnuteľností na rok 2003

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 4/2002
Schválené: 1. 1. 2003
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 1. 2003 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky