Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2001 (zrušené) ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 9/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 4/2001
Schválené: 18. 6. 2001
Oznámené:
Dátum účinnosti: 18. 6. 2001 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky