Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2000 Zrušenie nariadenia č. 4/1991 k zamedzeniu nepovoleného predaja a inej činnosti na území mesta

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 4/2000
Schválené: 14. 9. 2000
Oznámené:
Dátum účinnosti: 30. 9. 2000 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky