Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1998 (zrušené) o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 4/1998
Schválené: 6. 8. 1998
Oznámené:
Dátum účinnosti: 6. 8. 1998 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky