Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1997 (zrušené) o záväzných Častiach územného plánu zóny Žilina - Hájik

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 4/1997
Schválené: 11. 9. 1997
Oznámené:
Dátum účinnosti: 11. 9. 1997 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky