Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1996 (zrušené) Pracovný poriadok

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 4/1996
Schválené: 18. 4. 1996
Oznámené:
Dátum účinnosti: 18. 4. 1996 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky