Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1994 ktorým sa mení nariadenie č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Bývanie a nájomné byty
Číslo: 4/1994
Schválené: 29. 4. 1994
Oznámené:
Dátum účinnosti: 16. 5. 1994 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky