Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1992 (zrušené) o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Žiliny a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 4/1992
Schválené: 22. 2. 1992
Oznámené:
Dátum účinnosti: 22. 2. 1992 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky