Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1991 (zrušené) k zamedzeniu nepovoleného predaja a inej činnosti na území mesta

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 4/1991
Schválené: 15. 7. 1991
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 7. 1991 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky