Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápise do zoznamu pamätihodností mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 3/2021
Schválené: 25. 2. 2021
Oznámené:
Dátum účinnosti: 17. 3. 2021 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky