Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 3/2020
Schválené: 18. 2. 2020
Oznámené:
Dátum účinnosti: 13. 3. 2020 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky