Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 (zrušené) o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 3/2015
Schválené: 9. 3. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: 9. 3. 2015 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky