Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 3/2014
Schválené: 19. 5. 2014
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky