Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 3/2012
Schválené: 19. 3. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 4. 2012 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky